Etuis pour appareils photo compact

Lagos 100
Lagos 200
Lagos 300
   

Poids: 70g
Dim : 60 x 95 x 20 mm

Poids: 75g
Dim : 70 x 100 x 30 mm

Poids: 85g
Dim : 70 x 110 x 40 mm